Viešosios nuomonės apklausos

people-technology-statisticGalime atlikti viešosios nuomonės apklausas, kurios leis nustatyti visuomenės nuomonę valstybę, savivaldą ar kitus subjektus dominančių visuomeninių bei politinių aktualijų klausimais, identifikuoti gyventojų ar atskirų jų grupių tarpe vyraujančias nuotaikas bei socialines problemas, sužinoti galimą skirtingų bendruomenių atsaką į priimamus sprendimus bei numatomus pokyčius, nustatyti rinkėjų požiūrį į skirtingą politinę elgseną, ir kt.

Atliekami standartiniai viešosios nuomonės tyrimai, reprezentuojantys šalies/ regiono/ rajono gyventojų nuomonę, taip pat, atskirų bendruomenų, konkrečių socialinių grupių, ar kiti specializuoti tyrimai.

Susisiekite su mumis išsamesniai konsultacijai telefonu (8~37)211797 arba el. paštu: info@agilitus.lt