Rinkos tyrimai

Atliekame rinkos tyrimus:

  • Vartotojų pasitenkinimo bei elgsenos tyrimai
  • Produktų/paslaugų vartojimo įpročių tyrimai
  • Prekės ženklo žinomumo tyrimai
  • Lojalumo programos patrauklumo tyrimai
  • Reklamos, pardavimų skatinimo, komunikacijos kampanijų efektyvumo tyrimai
  • Konkurencinės situacijos tyrimai
  • Slapto pirkėjo tyrimai
  • Kiti tyrimai

Mūsų ekspertai Jus pakonsultuos pasirenkant geriausią tyrimo planą, įvertinant tyrimo objektą ir pasiūlant Jūsų poreikius atitinkantį sprendimą. Padėsime suplanuoti tyrimo eigą, susegmentuoti respondentus, parengsime klausimynus, surinksime atsakymus ir juos išanalizavę pateiksime tikslius rezultatus bei pasidalinsime savo įžvalgomis.

Galime rasti atsakymus į klausimus, susijusius su Jūsų įmonės prekių ar paslaugų pirkimų skatinimu, vartotojų poreikių identifikavimu, jų pirkimo elgsena, pasitenkinimu teikiamomis paslaugomis, prekės ženklo ar įmonės įvaizdžio rinkojevertinimu, taikytų reklamos, pardavimų skatinimo priemonių efektyvumu, konkurentų prekių ir paslaugų pzicijomis rinkoje, palyginamąja kainų analize beikitomis marketingo sritimis.

Papildę tyrimų duomenis Jūsų komerciniais ar lojalumo duomenimis galime sulyginti respondentų atsakymus su realia jų pirkimo elgsena, kas ženkliai padidina tyrimo efektyvumą, leidžia tikslingai atrinkti apklausos dalyvius bei sumažinti tyrimo kaštus.

Kartu, įsigilindami į Jūsų verslo specifiką, tyrimo metu gautus rezultatus bei panaudodami savo sukauptą patirtį rinkos tyrimų, lojalumo didinimo bei ryšių su visuomene srityje, papildysime tyrimų rezultatus pasiūlymais, kuriuos būtų tikslinga įgyvendinti Jūsų veikloje.

Rinkos tyrimus atliekame tiesioginio interviu būdu, telefonu ar iternetu. Specifinėms problemoms spręsti siūlome slapto pirkimo/ skambučio tyrimus.

Susisiekite su mumis išsamesniai konsultacijai telefonu (8~37)211797 arba el. paštu: info@agilitus.lt